Python librarie'lerini pip ile kuruyoruz. Librarie kurarken pip, python'ın kurulu olduğu environment'a kurulum yapıyor. Dolayısı ile projeler birbirini etkileyebiliyor. Projelerin taşınılabilirliğini de etkiliyor. Projeyi taşıdığınızda bir sürü kurulum yapmanız gerekiyor. Bu sorunun çözümü için virtual environment'ı kullanıyoruz. Her projenin kendi environment'ı kendi içerisinde oluyor.