Laravel Elasticsearch

Selam dostlar, bu yazımda Laravelde Elasticsearch kullanımından bahsedeceğim.

Elasticsearch, Apache Lucene üzerinde geliştirilmiş açık kaynak kodlu, RESTful, dağıtılmış arama ve analitik altyapısıdır. Elasticsearch, yayımlandığı 2010 yılından itibaren en popüler arama altyapısı haline gelmiştir ve genellikle günlük analitiği, tam metin arama, güvenlik zekası, iş analitiği ve operasyonel zeka kullanım örnekleri için tercih edilmektedir.

Hızlı aramalara cevap vermek için kullanılıyor. Binlerce kayıt içerinden filtreleme yapma maliyetini ve Sql’de ki response time’ı düşündüğümüzde Elasticsearch can kurtarıcı olarak devreye giriyor.

Kurulum

Sisteminizde kurulu Laravel projesi ve Elasticsearch olduğunu ve MySql vb konfigürasyonların yapıldığını var sayıyorum. Kurulu değilse Elasticsearch kurlum dökümanını takip edebilir veya sizin için hazırladığım Laravel & Elasticsearch example reposundan ilerleyebilirsiniz.

Sanal Veri Türetme

İşlemleri test edebilmek için verilere ihtiyacımız olacak. Laravel ‘in standart kurulumda gelen User tablosunu kullanacağım. Faker kullanarak 1000 tane kullanıcı oluşturun.

public function run()
{
  // laravel 7
  factory(App\User::class,1000)->create();
  
  // laravel 8
  User::factory(1000)->create();
}
php artisan db:seed

Artık User tablomuzda 1000 kullanıcı kaydı var.

Elastic Migrations

Bir veritabanı ve kullanıcılar tablosu oluşturduk. Şimdi Laravel’e Elasticsearch driver’ını kurmaya başlayalım. Şimdi arama motoru verilerini depolamak için bir Elasticsearch indeksi oluşturmanın zamanı geldi. Bir indeks, ilişkisel bir veritabanındaki bir tablo gibidir. Alan türlerini tanımlayan bir eşlemeye sahiptir. Bu paket sayesinde DB migration oluşturur gibi Elasticsearch migration’ları oluşturacağız.

composer require babenkoivan/elastic-migrations

Elastic Migrations, bağımlılık olarak Elastic Client kullanır. Bu, bir geçişi gerçekleştirmeden önce istemciyi .env dosyasında yapılandırmamız gerektiği anlamına gelir:

Elastic Migrations, paketi Elastic Client paketini kullanır. Elastic Client ise Elasticsearch’e bağlanabilmek için host ve port bilgisine ihtiyac duyar. Bu tanımlamayı .env dosyasında yapacağız.

ELASTIC_HOST=elasticsearch:9200

Elastic Migrations meta bilgilerini depolamak için bir veritabanı tablosu kullandığından DB migration çalıştırmak gerek.

php artisan migrate

Şimdi Elasticsearch migration oluşturabiliriz.

php artisan elastic:make:migration create_users_index

Bu komut elastic/migrations içinde _create_users_index.php dosyasını oluşturacak.

declare(strict_types=1);

use ElasticAdapter\Indices\Mapping;
use ElasticAdapter\Indices\Settings;
use ElasticMigrations\Facades\Index;
use ElasticMigrations\MigrationInterface;

final class CreateUsersIndex implements MigrationInterface
{
  /**
   * Run the migration.
   */
  public function up(): void
  {
    Index::create('users', function (Mapping $mapping, Settings $settings) {
      $mapping->text('name');
      $mapping->keyword('email');
    });
  }

  /**
   * Reverse the migration.
   */
  public function down(): void
  {
    Index::dropIfExists('users');
  }
}

Yukarıda görebileceğiniz gibi, kullanıcı dizinine yalnızca iki alan ekledik, name ve email.

Name alanı Elasticsearch tarafından analiz edilen ve full text sorgularında kullanılabilen text tipindedir. Email bir keyword (anahtar kelimedir), analiz edilmez ve çoğunlukla filtreleme için kullanılır. Artık search ederken name ve email kolonlarından kayıt araması yapılabilir.

Migration hazır olduğuna göre artık çalıştırabiliriz.

php artisan elastic:migrate

Bir sonraki adım, kullanıcı verilerini indekslemektir. Bu işlemi yapabilmek için Elastic Scout Driver kullanılmalıdır.

Elastic Scout Driver

Laravel Scout, Eloquent modellerinizi aranabilir hale getirecak. Scout, arama indekslerini veritabanı kayıtlarıyla otomatik olarak senkronize tutar.

Scout, Laravel‘in içinde gelmediğinden composer yardımıyla kurmak gerekir.

composer require laravel/scout

Bir çok Elasticsearch Scout sürücüsü içinden babenkoivan/elastic-scout-driver paketini kullanabilirisiniz.

composer require babenkoivan/elastic-scout-driver

.env dosyasında SCOUT_DRIVER değişkenini ayarlayarak sürücüyü etkinleştirebilirsiniz.

SCOUT_DRIVER=elastic

Şimdi User modelinin yapılandırmak gerekecek. Searchable trait ekleyerek arama özelliğini etkinleştirmemiz gerekir.

namespace App;

use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
use Illuminate\Notifications\Notifiable;
use Laravel\Scout\Searchable;

class User extends Authenticatable
{
  use Searchable, Notifiable;

  public function toSearchableArray()
  {
    return [
      'name' => $this->name,
      'email' => $this->email,
    ];
  }

}

Son olarak, User verilerini Elasticsearch’e aktarmaya hazırız.

php artisan scout:import "App\Models\User"

Tkinder aracıyla Elasticsearch’te kayıtlı bir kullanıcıyı bulalım.

php artisan tinker
User::search('Danika')->first();

Yukarıdaki isteğin çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

App\Models\User {#4339
   id: 4,
   name: "Danika Heaney",
   email: "xcasper@example.org",
   email_verified_at: "2021-01-19 12:49:05",
   created_at: "2021-01-19 12:49:09",
   updated_at: "2021-01-19 12:49:09",
}

Elastic Scout Driver Plus

Elastic Scout Driver oldukça güzeldir, yalnız Scout’un özellikleriyle sınırlıdır. Daha detaylı kullanım için Elastic Scout Driver Plus kullanın.

composer require babenkoivan/elastic-scout-driver-plus

Paket kurulumu tamamlandıktan sonra App\Models\User içerisinde kullandığımız Laravel\Scout\Searchable trait’ini ElasticScoutDriverPlus\Searchable ile değiştirin.

Artık aşağıdaki kodu deneyebilirisiniz.

$query = Query::match()->field('name')->query('Danika')->fuzziness('AUTO');

$userList = User::searchQuery($query)->execute()->models()->sortBy('id')->toArray();

Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

App\Models\User {#4388
   id: 4,
   name: "Danika Heaney",
   email: "xcasper@example.org",
   email_verified_at: "2021-01-19 12:49:05",
   created_at: "2021-01-19 12:49:09",
   updated_at: "2021-01-19 12:49:09",
}

Kaydı search’e ekle

Yeni bir kaydı elasticsearch’e eklemek istediğinizde searchable methodunu kullanabilirsiniz.

User::find(101)->searchable();

Kaydı search’ten kaldır

Mevcut kaydı elasticsearch’ten silmek istediğinizde unsearchable methodunu kullanabilirsiniz.

User::find(101)->unsearchable();
ilk Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gerçek kişi doğrulaması
18 + = 27