Projeler

Çeşitli teknolojilerle hazırlanmış 16 proje ve daha fazlası… | Fatih İRDAY

Sosyal Yardim

Laravel Framework, Docker, Redis, MySql

Crypto Gateway

Laravel Framework, Docker, Redis, MySql

Moyra

Laravel Framework, Docker, Redis, MySql

Astral Coach

Laravel Framework, Docker, Redis, MySql

DeepWall

DeepWall. Mobil uygulamaların satış / abonelik sayfalarının tasarım ve geri dönüşlerinin ölçümlenmesi süreçlerini mükemmelleştirir! Yapay zeka desteği ile karlı mobil uygulamalar için uçtan uca uygulama içi satın alma yöntemi sunar.

Laravel Framework, Docker, PostgreSql, Mongo DB, MySql

Qot – Online Onboarding System

Mobil cihazlar aracılığı ile kişi ve kimlik bilgisi doğrulama sistemidir

Laravel Framework, Docker

Trex Server

Sisteme yüklenen videolar Open CV kullanılarak karelere bölünür. Her kare görüntü işleme hizmetlerinden geçirilir. Kareler, yüz tanıma sisteminden ve görüntü işleme hizmetlerinden geçirilir. Bu işlemler sayesinde video içeriği ve oynatıcılar listelenir. Reklam ajansları için hazırlanmıştır.

Python Flask, Laravel Framework, Docker, Open CV

Lagina (Biometrik imza)

Lagina, Macellan tarafından geliştirilen dijital belge imzala sistemdir. Mobil cihazlarda imzalama işlemi yapıldıktan sonra elde edilen belge ve imzalar sisteme aktarılır. İmza doğrulama ekibinde görev aldım. Kullanıcıdan alınan imza sirküleri ile atılan imzaların karşılaştırılması kısmında Flask ve Laravel kullanılmıştır.

Python Flask, Laravel Framework, Docker

Bigs Middleware

Sistem, kendisine sunulan kameralardaki hareketi algılar. Hareket algılayan kameraya bağlanarak görüntüyü analiz eder. Görüntü işleme sistemi insanları tespit ederse alarm oluşturur ve ilgili API’lere alarm gönderir. Bir alarm yönetim sistemidir. Türkiyenin önde gelen GSM operatörünün sahalarındaki hırsızlıklara engel olmak amacı ile taraslanmış ve kullanılmıştır.

Laravel Framework, Python, Flask, Docker

Sistem Takibi

Antcom Enerji çatısı altında geliştirilmiştir. Sistem takibi projesi SAAS projesi olarak tasarlanmış endüstri 4.0 uygulamasıdır. Sistam takibi kullanıcılarına elektrik sayaçları, jeneraörler, reaktif güç kontrol roleleri, enerji metreler, multi metreler, yangın sistemleri, senkronize su pompaları, kepenkler, klimalar ve daha fazla cihazı aynı sistem üzerinden takip ve yönetim imkanı sağlıyor. Bir çok kullanıcı kendi gruplarını, alt kullanıcılarını, lokaysonlarını vecihazlarını yönetebiliyor. Sistemin banckend kısmı verileri RESTful mimari dağıtıyor.

Python Flask, Lumen Framework, Phalcon Framework, Slim Framework

Alarm Sistemi

Sistem takibi projesi için geliştirilmiştir. Kullanıcılar tarafından, cihazlar için sisteme tanımlanan alarm ve/veya uyarılar oluştuğunda, kullanıcıları hem sistem üzerinden hemde SMS ve e-mail yolu ile bilgilendirmek amacı ile geliştirilmiştir. Kullanıcılar bir çok varyasyonda alarm/uyarı tanımlaya bilecek şekilde tasarlanmıştır. Anlık olarak (Run time) cihaz durumlarını inceler. (Alarm ve uyarılar Sistem takibi ara yüzünden yapılmaktadır)

Pure Python3

Haberleşme Terminali

Sistem takibi projesi için geliştirilmiştir. Gömülü Linux üzerine yazılmıştır. RS485/RS232 entegreleri sayesinde seri ve modbus haberleşme yaparak veri toplar. Kısmi raporlar hazırlar ve servera gönderir, internet olmadı zamanlarda offline çalışabilir. Kendisine tanımlanmış otomasyon görevlerini uygular.

Pure Python3

TCP Listener Server

Sistem takibi projesi için geliştirilmiştir. TCP Listener Server yazılımı Clientlardan gelen verileri toplamak için geliştirilmiştir. Asenkron olarak çalışarak 1’500 ün üzerinde client’a aynı anda hizmet vermektedir.

Pure Python3

Karbon Ayak İzi Sistemi

Bu sistem kurulu olduğu lokasyondaki CO2 salınımı tespit etmek ve azaltmak için tasarlanmıştır. Sistem kurulu oluğu lokasyonda elektrik tüketimini, lokasyonda kurulu olan cihazların elektrik tüketimini, jeneratörün akaryakıt sarfıyatını, doğal gaz tüketimini, su tüketimini, otomatik kapıların kullanımına kadar tüm tüketimleri ölçmek ve raporlamak için tasarlanmıştır. Sistem ölçüm ve raporlamanın yanı sıra gereksiz tüketimlerin tespitini de yapmaktadır. Örneğin ortam ışığı yeterli seviyede iken lambalar açıksa sistem bu kullanımın gereksiz olduğunu tespit etmektedir.

Yii2 Framework

M2M izleme, takip ve yönetim sistemi

M2M uzaktan izleme ve yönetim sistemidir. Çalıştığım firmanın, ARGE departmanı tarafından geliştirilen devreler sayesinde sahalardan gerekli veriler M2M sistemi ile serverlara gönderilerek işleniyor, cihazların anlık durumu izlene bilindiği gibi geçmiş verileri de takip edilebiliyor ve grafiksel istatistikler sunulabiliyor. Sahalarda yer alan cihazlara uzaktan kontrol ve yönetim sağlanabiliyor.

Yii2 Framework

Yazılım Profilleme

Endüstri 4.0 sistemi için geliştirildi. Sahadaki cihazlardan bir çok veri geliyor, gelen veriler Profilleme yazılımına web üzerinden tanımlandığı şekilde ayrıştırılarak matematiksel işlemlere tabi tutuluyor, veritabanlarına dağıtılıyor. Her cihaz ve veri versiyonu için bir işerik ve sınırsız matemetiksel hesaplama tanımlanabiliyor.

Yii2 Framework, Python3

İş Yönetim Sistemi

İş yönetim sisteminde müşterilerin kayıtları, telefon rehberi, teknik formlar, sms bilgilendirme sistemi, masaüstü program ile entegre çalışan malzeme ve stok takip sistemi, personel verimlilik istatistikleri gibi şirket içi kontroller yer almaktadır.

Slim Framework

Hayalimdeki ADANA yarışma yazılımı

Hayalimdeki ADANA yarışması AGİAD tarafından, projesini desteleyecek yatırımcıları arayan proje sahipleri için yapılmıştır. Yarışmacıların gönderdiği projeler ilgililer tarafından sisteme giriliyor. Sistemde yer alan değerlendirme yetkisine sahip kullanıcılar ise projeleri farklı kriterlere göre puanlıyor. Sonuçlar yetkili kullanıcılar tarafından takip ediliyor.

Pure PHP